Projecten

Onder de radar

De Tweede Wereldoorlog liet heel wat sporen na in Limburg. Soms zichtbaar, vaak verborgen. Duik jij mee onder de radar op zoek naar bunkers, loopgraven, vliegvelden, noodbruggen, schuiloorden, …?
Ken je zelf zo’n relict of een overblijfsel uit WO II? Heb je een origineel verhaal over dit relict? Surf naar www.onderderadar.be  en prik het vanaf 9 oktober 2020 op de kaart of op één van de vele luchtfoto’s.

Onder de radar: wat er aan voorafging

De provincie Limburg gaf in 2019 aan het team van Wouter Gheyle, Universiteit Gent, de opdracht om een reeks unieke luchtfoto’s uit WO II te onderzoeken en te digitaliseren. Het team ontdekte in het Amerikaans Nationaal Archief (NARA) maar liefst 810 luchtfoto’s die de Duitse en Amerikaanse luchtmacht tussen 1944 en 1945 namen. Samen dekken de foto’s het volledige Limburgse grondgebied, geven ze een heel goed beeld van de provincie in haar toenmalige vorm en vormen ze nu de basis voor een nieuw en permanent erfgoedplatform rond WO II. Onderderadar.be blijft online voor alle Limburgers, voor onderzoekers, voor erfgoedliefhebbers, kortom, voor iedereen die mee wil instaan voor het behoud en beheer van onroerend erfgoedrelicten uit WO II in Limburg.

‘Onder de radar’ is een project van Provincie Limburg i.s.m. de Limburgse intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten (IOED’s) en Limburgse erfgoedcellen, Agentschap Onroerend Erfgoed, Monumentenwacht Limburg en Universiteit Gent.


Partners:


        

Contactpersoon 'Onder de radar'

Alexander Massoels
erfgoedcoördinator


alexander.massoels@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 59 - 0485 02 70 94