Projecten

Structuurherstel Oude Mombeek

Op de grens tussen Alken en Hasselt loopt de Oude Mombeek, samen met de Mombeek en de Ossegracht, door een relatief ongerept valleigebied met bloemrijke graslanden, houtkanten, broekbossen en ruigtes.

 

Het afwaartse deel van de Oude Mombeek, richting de expresweg tussen Hasselt en Sint-Truiden, werd in de vorige eeuw uitgediept en rechtgetrokken. De droogstaande Ossegracht is vermoedelijk een stuk van de oorspronkelijke loop van de Mombeek.

 

Om water en de bijhorende natuur weer alle ruimte te geven, verbeterden we de structuur van de Oude Mombeek door oude meanders opnieuw aan te sluiten en de bedding minder diep te maken.

 

Hierdoor kunnen er nu weer volop waterplanten groeien. We maakten een verbinding tussen de Oude Mombeek en de Ossegracht, zodat er in vochtige perioden opnieuw water in de gracht staat.

 

De uitgevoerde inrichtingswerken hebben een positieve invloed op de moeras- en watervegetatie en op de omliggende valleigronden. Voedselrijk kwelwater wordt voortaan minder snel afgevoerd terwijl het minder kwalitatieve oppervlaktewater uit de Mombeek na overstromingen net weg kan vloeien. Dit biedt meer kansen voor rietmoerassen, soortenrijke valleibossen en voor de aanleg van waardevolle graslanden. De meanders zorgen bovendien voor een tragere afvoer bij hevige regenval en dus minder kans op overstromingen in de lager gelegen gebieden.

 

Je ontdekt dit mooie gebied via de Verborgen Moois Mombeekvallei.

Contactpersoon 'Structuurherstel Oude Mombeek'

Ward Andriessen
projectcoördinator valleigebonden natuur


ward.andriessen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 57 - 0477 63 04 08 (niet op vrijdag)