Projecten

Plan Leeuwerik: herstel leefgebied akkervogels onder hoogspanningspylonen Bilzen

In 2021 ging ‘Plan Leeuwerik’ van start, een samenwerking van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren met de stad Bilzen, de Vlaamse Landmaatschappij, Werkgroep Grauwe Gors en Natuurpunt SpARo. Samen richten zij het landbouwlandschap van Bilzen natuurlijker in met het oog op typische soorten van het Haspengouwse platteland, met nadruk op akkervogels. De veldleeuwerik, een akkervogel bij uitstek, fungeert daarbij als mascotte. De veldleeuwerik maakt zijn nest vaak op akkers en weilanden en is daardoor erg kwetsbaar.

De afgelopen jaren sloot de bedrijfsplanner van de VLM al heel wat samenwerkingsovereenkomsten met lokale landbouwers af om de akkerbiodiversiteit (tijdelijk) te versterken. Sinds de winter van 2020-2021 voert Werkgroep Grauwe Gors akkervogeltellingen uit om de populaties op te volgen. Hoewel in dit gebied nog relatief veel akkervogels voorkomen, staan de soorten ook hier onder grote druk.         

Het herstel van het leefgebied van akkervogels onder hoogspanningspylonen in Bilzen is een van de eerste concrete terreinacties binnen Plan Leeuwerik. Financiering voor dit deelproject komt van de provincie Limburg (Biodiversiteitsproject) en Agentschap voor Natuur en Bos (Soortenbeschermingsprogramma SBP).

Natuur onder hoogspanning

We vormen de gronden onder en rond tien pyloonvoeten op akkers in Zuid-Bilzen om tot toevluchtsoorden voor akkerdieren. Om de veiligheid onder het hoogspanningsnetwerk te waarborgen, mag op deze stukken grond geen hoge begroeiing voorkomen. Net daarom bieden ze heel wat kansen voor akkerfauna.

De percelen worden op drie manieren ingericht: op sommige gronden kiezen we voor struweel, op andere voor grassen en kruiden en op nog andere stukken voor een combinatie van beide. Zo vinden akkervogels alles wat ze nodig hebben binnen hun leefgebied. Andere plattelandssoorten profiteren mee van de werken. De veldleeuwerik is op dat vlak een goede parameter: als hij het ergens naar de zin heeft, weten we dat andere akkersoorten er ook goed kunnen gedijen. Lokale landbouwers helpen bij de inrichting van de percelen.

De stad Bilzen sloot een overeenkomst af met Elia, beheerder van de hoogspanningsnetwerk en eigenaar van de gronden onder de pylonen. De stad voorziet de nodige middelen voor een duurzaam beheer van deze percelen. Zo kunnen zij blijven fungeren als groene stapstenen in het akkerlandschap.

 

Partners

  • Stad Bilzen
  • Elia
  • Vlaamse Landmaatschappij
  • Werkgroep Grauwe Gors
  • Natuurpunt SpARo 
  • Provincie Limburg
  • Agentschap voor Natuur en Bos

Contactpersoon 'Plan Leeuwerik: herstel leefgebied akkervogels onder hoogspanningspylonen Bilzen'

Joke Rymen
projectcoördinator biodiversiteit


joke.rymen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 55 - 0470 99 10 33