Projecten

Poel in de Melsterbeekvallei wordt groenblauwe stapsteen

In 2020 kocht Natuurpunt een verwaarloosd natuurgebiedje van 1 ha in Heiselt, een deelgemeente van Gingelom. Op dit perceel bevindt zich een verwaarloosde poel met veel potentieel voor versterking van de lokale biodiversiteit. Binnen dit project richten de partners de poel en de onmiddellijke omgeving in als een groenblauwe stapsteen in de vallei van de Melsterbeek.

De Melsterbeek loopt door het gebied en in de buurt bevinden zich onder meer bosjes, boomgaarden en akkers waar intensief aan landbouw wordt gedaan. Het Hornebos ligt op slechts een kilometer afstand.

De beheerders waren genoodzaakt om een honderdtal door de letterzetter aangetaste sparren te kappen. De grote hoeveelheid bomen, bladeren en naalden die de afgelopen decennia in de poel terechtkwamen, zorgden voor een dikke laag die de aangroei van moerasplanten tegenhoudt. De oevers van de poel zijn ook behoorlijk steil, wat niet gunstig is voor amfibieën en andere dieren.

 

Concrete acties

Werken aan de poel

  • Uitslibben van de poel en indien nodig uitdiepen in functie van de grondwatertafel
  • Aanleg van onregelmatige oevers, en een zacht hellende noordelijke oever
  • Analyse van de lichtinval in functie van de aanplanting van nieuwe bomen
  • Aanleg van een kleine, houten steiger

Aanplanting

Aanplanting en beheer van een houtkant of heg aan een aangrenzend akkerperceel, samen met een gemengde haag, om vervuiling of vermesting van het natuurgebied tegen te gaan.

 

Natuureducatie en recreatie

Een klein gedeelte van het gebied wordt publiek toegankelijk gemaakt met onder meer een kleine steiger, een infobord en een picknicktafel. Hiermee informeren we bezoekers over het belang van natte natuur. Een natuurlijke afsluiting verhindert dat recreanten het kwetsbare, moerassige gedeelte betreden. Een nieuwe natuurwandeling, die de nadruk legt op de waarde van natuurverbindingen, doet de picknickplek aan. 

 

Communicatie

Na afloop van de werken huldigen de partners dit nieuwe natuurplekje in met een feestelijk openingsmoment. Verder communiceren de initiatiefnemers via verschillende online en offline communicatiemiddelen over dit project.

 

Opvolging en monitoring

Natuurpunt Gingelom staat in voor een duurzaam onderhoud en beheer van de poel en de omgeving, en monitoring van de aanwezige soorten. 

 

Financiering komt van de provincie Limburg (Biodiversiteitsproject).

 

Partners

  • Natuurpunt Gingelom
  • Gemeente Gingelom 

Met financiële steun van:


    

Contactpersoon 'Poel in de Melsterbeekvallei wordt groenblauwe stapsteen'

Joke Rymen
projectcoördinator biodiversiteit


joke.rymen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0470 99 10 33