Projecten

Renovatie kapellen

Binnen de werkingszone van de IOED is er een groot aantal kapellen te vinden. Omdat ze een grote visuele impact hebben op het landschap en ze een grote cultuurhistorische waarde bezitten is het inventariseren, behouden en restaureren een speerpunt binnen de werking. Momenteel zijn er in alle aangesloten gemeenten acties ondernomen voor het behoud van deze bouwwerken. Deze cases kunnen in de nabije toekomst gebruikt worden om een draaiboek op te maken dat in het hele werkingsgebied gebruikt kan worden. Zowel particulieren als gemeenten kunnen een beroep doen op de expertise van de IOED. Voor de gemeenten Gingelom, Alken, Heers en Kortessem werd er reeds een inventaris opgemaakt.

Momenteel loopt er een opdracht om 11 kapellen te renoveren (2x Gingelom, 1X Heers, 4x Wellen en 4x Kortessem ). Dankzij de financiële steun van de provincie (Projecten klein historisch erfgoed) zullen deze allemaal gerenoveerd worden voor juni 2022. Samen met de andere gemeenten wordt nagegaan of er extra kapellen gerenoveerd kunnen worden.

In de gemeentelijke communicatie wordt de ondersteunde rol van de IOED naar particulieren benadrukt. Misschien is er binnenkort wel een infoavond bij jou in de buurt. 


Partners:


                            

Contactpersoon 'Renovatie kapellen'

Alexander Massoels
erfgoedcoördinator


alexander.massoels@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 59 - 0485 02 70 94