Projecten

Natuurherstel Ter Herken

Projectperiode: 2013-2015

Ter Herken is een hoevecomplex met aanpalende graslanden en bos, dat grenst aan natuurgebied Nietelbroeken in Diepenbeek. De graslanden bevatten nog fragmenten van bijzondere vegetatie, maar die konden zich niet meer goed ontwikkelen door het wegvallen van het hooiland- en greppelbeheer en door de aanwezigheid van takkenafval van een recente bosexploitatie.

 

Bij de werken in 2015 werd het takafval opgeruimd zodat die percelen weer gehooid kunnen worden. De delicate waterhuishouding in het gebied werd hersteld en een verlande vijver werd geruimd en voorzien van een natuurlijk oeverprofiel om het waterleven alle kansen te geven.

 

Een dunning in de bosrand leidt tot een gevarieerde mantel-zoomvegetatie, waar onder meer de grauwe klauwier van profiteert.

 

De graslanden Ter Herken liggen in Natura 2000-gebied BE2200038 ‘Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw’, deelgebied Nietelbroeken-Merlemont, Diepenbeek.

 

 

Partners

  • Particuliere eigenaar
  • Natuurpunt Diepenbeek
  • Onroerend Erfgoed
  • Agentschap voor Natuur en Bos 

Langs de Verborgen Moois-wandeling Nietelbroeken ontdek je enkele mooie voorbeelden van oude graslanden. 


Contactpersoon 'Natuurherstel Ter Herken'

Tine Rijvers
projectcoördinator landschapszorg


tine.rijvers@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0475 21 72 74