Projecten

Verbindingen voor de eikelmuis

 

Eikelmuizen zijn zeldzame knaagdieren, die tot de familie van de slaapmuizen behoren. Omdat ze hun dieet van insecten en slakken graag aanvullen met fruit, hebben ze als bijnaam ook wel fruitratje of fruitdiefje. Om diezelfde reden vormen boomgaarden een ideale biotoop.

 

Omdat de muis zeldzaam is, maar wel werd waargenomen in de gemeente Heers, wordt er al enkele jaren gewerkt aan de optimalisatie van het leefgebied en de creatie van overwinteringsplekken. Ook werden er al heel wat speciale nestkasten in fruitbomen gehangen.

 

Sinds 2019 worden verschillende geschikte biotopen met elkaar verbonden zodat de eikelmuis haar leefgebied kan uitbreiden. Zo werden een weiland en een wachtbekken ingericht als stapstenen.

 

Via wandelingen en educatieve projecten betrekken we ook buurtbewoners en kinderen bij het project.

 

Partners

  • Provincie Limburg
  • Natuurpunt De Herk Heers
  • Zoogdierenwerkgroep Natuurpunt
  • Gemeente Heers 
Copyright foto: Benny Odeur

Contactpersoon 'Verbindingen voor de eikelmuis'

Meg Verhees
medewerker natuur en landschap


meg.verhees@rlhv.be
tijdelijk niet bereikbaar