Projecten

Veteraanbomen als stapsteen

De voorbije jaren is er steeds meer aandacht voor de aanplant van nieuwe hoogstamfruitbomen en de verjonging van bestaande hoogstamboomgaarden in het Haspengouwse landschap.  Het praktisch beheer voor de instandhouding van zeer oude fruitbomen, de veteraan fruitbomen, krijgt veel minder aandacht. Met dit project willen we deze oude knoesten van fruitbomen die nog resten in het landschap onder de aandacht brengen. Enerzijds door bestaande informatie te bundelen en ter beschikking te stellen van diverse belanghebbenden. Dit doen we door middel van het opmaken van een inventarisatiedatabank (locatie, beschrijving en beheeropvolging). Anderzijds door een terreinstudie in een oud hoogstamboomgaardencomplex in Wellen, waarbij de oude fruitbomen een beheer als veteraanbomen krijgen. Dit beheer en de snoeireacties worden tijdens de looptijd van het project (01/01/20-01/06/21) nauwgezet opgevolgd. Onze doelstellingen zijn aandacht voor en gericht beheer van veteraanfruitbomen als hotspot voor biodiversiteit, als natuurverbindingselement en als imposant cultuurhistorisch erfgoed.   

 

Partners 

RLHV (Trekker), JNM, Orchis, Tree-Hive 

 

Folder


Met financiële steun van:


    

Contactpersoon 'Veteraanbomen als stapsteen'

Joke Rymen
projectcoördinator biodiversiteit


joke.rymen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0470 99 10 33