Projecten

Vleermuizen in Voeren

De Voerstreek is belangrijk voor vleermuizen. In dit kleinschalig bocagelandschap met oude bossen en her en der nog geschikte zomerverblijven voelen vele soorten zich thuis. Het landschap sluit bovendien aan op vleermuizenbiotopen in Wallonië, Nederland en Duitsland.

Er was al langer terechte aandacht voor de bescherming en uitbreiding van jachtgebieden van vleermuizen in Voeren, maar de zomerverblijfplaatsen bleven daarbij vaak onder de radar. De dieren verblijven vooral in gebouwen buiten de natuurgebieden. Door renovatie verdwijnen heel wat geschikte verblijfplaatsen.

 

Concrete acties

Doelstelling 1: het aanbod aan vleermuisverblijfplaatsen uitbreiden door de inrichting van de kerkzolders van Teuven en Sint-Pieters-Voeren, twee hooizolders in Teuven en een oude waterkelder in Rullen. De betrokken eigenaars werken enthousiast mee.

Concrete ingrepen omvatten het creëren van uitvliegopeningen, het ophangen van vleermuizenkasten, het verduisteren van een ruimte, het aanpassen van balkenstructuren en het voorzien van schuilmogelijkheden. Waar mogelijk planten we houtkanten aan, die de vleermuizen als aanvliegroutes en verbinding met de omringende bossen kunnen gebruiken.

Doelstelling 2: de effecten van deze ingrepen monitoren. De Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt bezoekt elke locatie één keer per jaar om de aanwezige vleermuizen te tellen en sporen te onderzoeken. Hierbij wordt de meest geschikte methode gebruikt, zoals foto’s, of ’s avonds tellen bij het uitvliegen met ondersteuning van een batdetector en warmtebeeldcamera, om kolonies of dieren in winterslaap niet te verstoren.

Doelstelling 3: sensibilisatie en educatie. Op de kerken brengen we infoschildjes aan, via een brochure en een artikel in de lokale media brengen we een wervend verhaal naar de Voerenaren en we organiseren een vleermuizentocht met gids. Hierbij nodigen we de Voerense schoolkinderen gericht uit om ’s avonds op pad te gaan met een batdetector.

 

Focus op drie soorten

Dit project richt zich in de eerste plaats op drie bijzondere soorten:

De ingekorven vleermuis, die bedreigd is in Vlaanderen. Twee van de negen gekende Vlaamse kolonies bevinden zich in de Voerstreek, samen goed voor minstens 200 dieren. Bovendien is er een uitwisseling met kolonies in Nederland en Wallonië.

De vale vleermuis, ernstig bedreigd in Vlaanderen. De Voerstreek is de enige regio in Vlaanderen waar hij nog regelmatig wordt waargenomen. Het gaat vooral om jagende exemplaren, afkomstig van grote, Waalse kolonies.

Tot 1995 was er een kleine kolonie van de grote hoefijzerneus in de Voerstreek, maar door renovatiewerken aan een gebouw waar de kolonie verbleef, is de soort nu regionaal uitgestorven. Er zijn echter kolonies in Wallonië, op zo’n 15 km van Voeren, en de soort wordt ook elders in de regio weleens waargenomen.

Andere soorten profiteren mee van de acties, waaronder de grijze grootoorvleermuis, gewone grootoorvleermuis, baardvleermuis, Brandt’s vleermuis, franjestaart en laatvlieger. 

 

Partners

  • Gemeente Voeren
  • Vleermuizenwerkgroep Vlaanderen Natuurpunt 

Met financiële steun van:


        

Contactpersoon 'Vleermuizen in Voeren'

Christel Cornelissen
coördinator gebiedsgerichte werking Voeren


christel.cornelissen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 26 50 82 - 0472 78 46 00