Projecten

Herstel leefgebied grote modderkruiper

Projectperiode: 2013-2015

De grote modderkruiper is een mysterieuze, zeer zeldzame vis die voeger veel in het Schulensbroek voorkwam. Dit gebied in Herk-de-Stad maakt onderdeel uit van het Natura 2000-gebied BE2400014 ‘De Demervallei’. Omdat de vis er sinds de eeuwwisseling  niet meer was waargenomen, werd er in 2013 gezocht met een nieuwe methode: environmental DNA-onderzoek. Via deze techniek werden DNA-sporen van de grote modderkruiper gevonden in de genomen waterstalen uit beken en sloten, die wijzen op recente aanwezigheid.

 

In de nazomer van 2015 werd het onderzoek verder verfijnd. De bedoeling was om de exacte locaties van de vis in kaart te brengen. Bij het nieuwe onderzoek werden echter geen DNA-sporen van de zeldzame vis aangetroffen. Dit wijst mogelijk op een zeer lage dichtheid van de grote modderkruiper in het Schulensbroek.

 

Omdat gericht habitatherstel hierdoor niet mogelijk was, werd beslist een van de potentieel interessante sloten in te richten voor de grote modderkruiper. Langs een halve kilometer sloot werd alle houtige opslag verwijderd, inclusief de wortelstronken. Hierdoor krijgt het wateroppervlakte weer licht en krijgen de waterplanten opnieuw volop kansen. Daarnaast werd de sloot zo geprofileerd dat een duurzaam beheer mogelijk wordt.

 

Dankzij de goedkeuring van het LIFE DELTA-project  kunnen we ook de volgende jaren het habitatherstel voor grote modderkuiper in het Schulensbroek samen verderzetten.  

 

Partners

  • Natuurpunt De Vrienden van het Schulensbroek
  • Gemeente Herk-de-Stad
  • Herkse milieu- en natuurraad
  • Agentschap voor Natuur en Bos
  • RAVON
  • Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Met de financiële steun van

 

Agentschap Natuur en Bos, gemeente Herk-de-Stad

 

Meer info

 

Greenspot Schulensbroek 

 

Contactpersoon 'Herstel leefgebied grote modderkruiper'

Joke Rymen
projectcoördinator biodiversiteit


joke.rymen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0470 99 10 33