Projecten

Natuurherstel Wintershovenbeemd

 

In 2014 startten we met het het versterken van de natuurwaarde van de Wintershovenbeemd in Kortessem. Samen met het Agentschap voor Natuur en Bos, de gemeente Kortessem en Limburgs Landschap en via de middelen ‘lokaal waterbeleid’ van de Vlaamse regering voerden we volgende werken uit:

 • Ecohydrologisch herstel
 • Herstel afwateringsgreppels
 • Slibruiming vijver
 • Knotwerken wilgen
 • Achterstallig maaibeheer

Dit project kreeg navolging met het biodiversiteitsproject Bijvriendelijk Beheer in de Wintershovenbeemd, dat voorziet in maatregelen om de biodiversiteit in de beemd nog te verhogen.

 

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zal samen met de gemeente een beheerplan voor de Wintershovenbeemd opstellen om het duurzaam beheer ook in de toekomst te verzekeren. Daarnaast werken we samen met andere eigenaars en beheerders in de omgeving om zo een ruime natuurkern te creëren. Zo zetten we het beheer van enkele  waardevolle graslandpercelen verder binnen het project Hooi van hier .

 

Door verschillende projecten en de bijhorende middelen te combineren, kunnen we een blijvend duurzaam beheer van de Wintershovenbeemd waarborgen.

 

 

Partners

 • Gemeente Kortessem
 • Vlaamse overheid - dienst omgeving
 • De Nationale Boomgaardenstichting
 • Provincie Limburg, Dienst Waterlopen en Domeinen en Dienst Leefmilieu
 • Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
 • Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
 • Bekkensecretariaat Demer
 • Limburgs Landschap
 • Particuliere eigenaars / gebruikers

Contactpersoon 'Natuurherstel Wintershovenbeemd'

Ward Andriessen
projectcoördinator valleigebonden natuur


ward.andriessen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 57 - 0477 63 04 08 (niet op vrijdag)