Projecten

Bijenplannen gemeenten

 

 

‘Wild van bijen’ is een provinciale campagne rond wilde bijen, die focust op de meerwaarde van deze bestuivers en de problemen waarmee ze te maken krijgen. Geen overbodige luxe, als je weet dat de helft van de wilde bijensoorten op de Rode Lijst staat en dat er tussen 1980 en 2006 een soortenafname van 32% was. 

 

Op vraag van het Provinciaal Natuurcentrum beschreven de bijenspecialisten van studiebureau Nature-ID wat er nodig is om de toekomst van de wilde bijenpopulaties in onze provincie te verzekeren. Dit resulteerde in een praktische handleiding met concrete maatregelen, die een standaarddocument vormen voor iedereen die iets voor bijen wil doen. Zowel natuurbeheerders als particulieren met een tuin krijgen hierin tips om aan de slag te gaan.

 

Voor elke Limburgse gemeente werd voor één gebied een concreet actieplan uitgewerkt. Bij de uitvoering daarvan konden de lokale besturen op hulp van het RLHV rekenen. In Bilzen, Kortessem en Nieuwerkerken bijvoorbeeld werden de gemeentelijke actieplannen op het terrein uitgevoerd dankzij de financiële ondersteuning van een biodiversiteitsproject.

 

Partners

  • Provinciaal Natuurcentrum (PNC)
  • De Limburgse gemeenten
  • Nature-ID
  • Lokale natuurverenigingen en landschapspartners

 

Copyright foto aardhommel: Paul Pijpers

 

Meer info:

 

handleiding beheer wilde bijen 

bijenfolder RLHV

 

 Contactpersoon 'Bijenplannen gemeenten'

Mieke Vanlangenaeker
medewerker biodiversiteit en landbouw


mieke.vanlangenaeker@rlhv.be
tijdelijk niet bereikbaar